Sunday, January 20

Sa të madh duhet ta kemi penisin sipas Kanunit? Sa e kishte Leka?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

Përveç që është përmbledhje e normave dhe dokeve shqiptare me karakter juridiko-social, Kanuni i Lekë Dukagjinit del të jetë i rëndësishëm edhe në aspektin seksual.

Ligjet e Kanunit  përveç si norma shoqërore dhe si një sistem vetëqeverisës që mbizotëronte në viset e malësive të Shqipërisë së Veriut në kohën kur rajoni sundohej nga Perandoria Osmane, shërbenin edhe për të rregulluar çështje si madhësia e penisit.

Përveç 12 librave të njohur: Kisha, Familja, Martesa, Shpi Gja e Pronё, Puna, Tё Dhanunat (transferimi i prones), Fjala e Gojёs, Ndera (nderi), Damet (dёmet), Kanuni kundra mbrap shitёvet (kanuni mbi krimet), Kanuni i pleqnis, Shlirime e Pёrjashtime, është zbuluar edhe libri i 13’të – Penisi. Përveç 1262 neneve të njohura, libri Penisi sjellë edhe 189 nene të reja.

kanun

Share.